Vlk a sedem kozliatok online dating adult singles dating bow valley nebraska

t* ° o » • „ " O M «» ^ ^ PRAKTICNY SLOVENSKO-ANGLICKY TLUMAČ THE PRACTICAL SLOVAK AMERICAN INTERPRETER k snadnému a rýchlemu naučeniu sa angličtiny Pre Slovensky ľud v Amerike. krátko a jadrne napísal, aby každý Slovák, aj nezvyklý učiť sa reč z knihy, všetko bez ťažkostí pochopil.

To ma pohlo k vydaniu tohto "Praktičného Tlumača," v ktorom som všetko zrczumitelne.

Náš ľud cítil už od dávna potrebu knihy, z ktorej by sa snadno a rýchle mohol naučiť angli- cky.

Anglická reč je ťažká, najmä pre svoju zvlá- štnu výslovnosť, preto sa ju treba učiť usilovne z knihy i cvičiť v živej reči.

Príklad: acid — esid — kyselina, center — sentr — stred. — Keď je C pred inými písmenami, vyslovuje sa ako "k" lebo u kh." Cap — khep — čiapka, catholic — khetolik — katolícky. Q — dží — vyslovuje sa niekedy ako slovenské "g." Príklad: gate — gejt — brána, glass — gläs — sklo. "OO" zneje ako "í." U — jú — vyslovuje sa ako "a," bug — bag — chrobák; ako "ju" use — júz — potreba; ako " o," hurt — hort — ublížiť. Krém tu uvedených hlások majú anglické sa- mohlásky iné zvuky, ktoré treba sa v slovách naučiť.

Leave a Reply